sell ng stya blw 695 sl tt–09887158903 join whtsup grouo sya hi